Thuisadministratie

Logo GK_ledenorganisatie_RGBWij hebben een ruim aanbod aan administratieve diensten. Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt en van de hulp die gewenst is, kunnen wij u ondersteunen met onder andere:

  • Post inventariseren en sorteren.
  • Telefonisch afspraken maken met artsen,fysiotherapeuten etc.
  • Het bijhouden van de kalender en het herinneren aan afspraken.
  • Contacten onderhouden met instanties/bedrijven.Denk hierbij bijvoorbeeld aan gemeentelijke instanties of bedrijven zoals de energiemaatschappij / zorgverzekering etc. Het kan hierbij gaan om het opvragen van informatie / het doorgeven van wijzigingen.
  • Aanvragen/aanschaffen van hulpmiddelen en een pas voor de regio taxi / ander vervoer.
  • PGB, toeslagen, verzekeringen en overige abonnementen aanvragen
  • Helpen met het opstellen van e-mails en deze mailen naar instanties
  • Papieren invullen.
  • Het geven van advies en of de juiste doorverwijzing naar advies bieden.
  • De begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van een eventuele verhuizing.

Bovengenoemde diensten zijn slechts voorbeelden van wat er zoal mogelijk is. Wij kunnen u met nog meer administratieve werkzaamheden ondersteunen. Uiteraard alles in afstemming met uw specifieke wensen.

ouderen

WAAROM THUISADMINISTRATIE?

Er zijn verschillende situaties waarin een thuisadministrateur van pas kan komen:

U wordt een dagje ouder en al het papierwerk wordt u wat te veel.
U zit in een moeilijke periode door ziekte.
U bent uw partner of een andere dierbare verloren en ziet, door deze emotionele gebeurtenis, door de bomen het bos niet meer.

Het doel van thuis administratie is bijdragen aan (financiële) zelfredzaamheid en het voorkomen van (grotere) financiële problemen. Elke extra euro investering in thuisadministratie levert het dubbele op.

Wanneer thuisadministratie wordt ingezet bij mensen met een risico op problematische schulden, die (nog) geen (problematische) schulden hebben heeft thuisadministratie ook een preventief effect. Het op orde brengen en houden van de administratie kan voorkomen dat iemand afzakt. Het op orde brengen en houden van de (financiële) administratie kan ook voor mensen bijdragen aan financiële zelfredzaamheid. Thuisadministratie kan ertoe bijdragen dat iemands situatie stabiliseert en niet verergert. Dit noemen wij een stabilisatie-effect van thuisadministratie.

 

WIJ HEBBEN hartavanteVOOR UW ADMINISTRATIE!

 

 

Close Menu x