Secretarieel

Veel verenigingen, stichtingen, instellingen, organisaties etc. zijn afhankelijk van de inzet van vrijwillige bestuursleden.
In de huidige tijd valt het niet mee om bekwame bestuurders te vinden. Daarnaast moeten zij ook nog eens de vaak schaars beschikbare tijd aanwenden voor allerlei papierwerk zoals correspondentie, het maken van agenda’s en notulen, nieuwsbrieven, etc. etc.
Kortom aan de inhoudelijke kant van het besturen komt men vaak nauwelijks toe.

U herkent vast wel een aantal zaken dat hier genoemd is.
 Zo kunt u ervoor kiezen het gehele secretariaat door ons te laten verzorgen. Hierbij worden alle uitvoerende taken door ons overgenomen. De verantwoordelijkheid voor het beleid blijft echter bij het bestuur liggen. In dit geval vervullen wij de functie van secretaris.

Naast de werkzaamheden in bovengenoemd voorbeeld kunnen wij nog meer voor u betekenen op het gebied van secretarieel werk en wel:

– correspondentie
– verzorgen van mailingen
– notuleren
– uitwerken van brieven/offertes/rapporten
– crediteuren-/debiteurenbeheer
– facturering
– emailafhandeling

Close Menu x