Bewindvoering

De eerste stap naar het oplossen van problemen

Het kan zijn dat mensen door omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege hun lichamelijke of psychische toestand, hun financiële zaken niet (meer) kunnen regelen. Er zijn veel mensen die in zo’n situatie verkeren, soms tijdelijk, maar vaak ook blijvend.
Als geldzaken worden overgedragen aan iemand anders dan heet dit officieel “onder bewindstelling”. Bewindvoering is een zogenaamde beschermingsmaatregel en is bedoeld voor persoon die onder bewind staan, ook wel de rechthebbende genoemd. De bewindvoerder, in dit geval Avante, komt op voor de belangen van de onder bewind gestelde persoon.

Onze werkwijze

Allereerst worden de schulden geïnventariseerd. Daarna maken we een overzicht van alle inkomsten en uitgaven om zo inzicht te krijgen in de financiële situatie. Wij informeren de instanties en bedrijven waar een financiële relatie mee is. Hen wordt uitgelegd dat het vermogen onder bewind is gesteld en er wordt gevraagd om het postadres te wijzigen (indien noodzakelijk). We zullen vanaf dat moment de gehele financiële administratie verzorgen.
Naast de huidige bankrekening wordt er een nieuwe bankrekening geopend die de “beheerrekening” wordt genoemd. Op deze bankrekening wordt het salaris, pensioen of uitkering gestort. We zorgen ervoor dat vaste lasten zoals huur, energie en verzekeringen worden betaald met het geld dat op deze beheerrekening binnenkomt.

Uw huidige bankrekening wordt de “leefgeldrekening” genoemd. Iedere week of maand wordt er door ons een bedrag op deze rekening gestort waarvan u bijvoorbeeld boodschappen kunt doen. Met uw pinpas kunt u geld opnemen. Het bedrag dat wekelijks of maandelijks op deze rekening wordt gestort is afhankelijk van uw inkomsten, uitgaven en gezinssituatie en wordt in overleg met u bepaald. Indien gewenst ontvangt u een overzicht zodat u de betalingen die door ons zijn gedaan, kunt controleren. Indien u dat wenst, wordt er ook een overzicht naar een familielid, vriend of hulpverlener gestuurd. Ook zijn we verplicht periodiek verantwoording af te leggen aan de rechtbank.

Close Menu x