Administratie

Veel ondernemers zien dit als een noodzakelijk kwaad. Er valt op dit vlak immers weinig winst te behalen!? Maar een goed opgezette administratie is een betrouwbare adviseur bij al uw commerciële plannen.
Wij van Avante kunnen wij uw gehele administratie overnemen. Van opzet tot volledige uitvoering, maar ook een ondersteunende of controlerende rol is ons op het lijf geschreven. Dit alles kan wekelijks, maandelijks of per kwartaal, afhankelijk van uw organisatie en persoonlijke wensen.

Wij verzorgen ook de aangiften loon- en omzetbelasting, het verzamelen, controleren en verwerken van werknemersgegevens voor de salarisberekening tot het maken en verzenden van salarisstroken, de complete salarisadministratie dus. Daarnaast ondersteunen en adviseren wij u op het gebied van de continue veranderende sociale- en fiscale wetgeving, specifieke branchegeoriënteerde richtlijnen, CAO-voorschriften enz.

Om snel en slagvaardig te kunnen handelen moet u altijd kunnen beschikken over actuele, financiële informatie. Tussentijdse rapportages over kortere periodes of een actuele analyse van bedrijfsresultaten en kosten over een wat langere termijn.
Avante voorziet u in een breed pakket aan accountancy diensten die u altijd in staat stellen op het juiste moment de juiste beslissingen te kunnen nemen, zoals:

– Opstellen van tussentijdse cijfers en managementrapportages
– Analyseren van bedrijfsresultaten en kostprijzen
– Opstellen van uw jaarrekening
– Afgeven van samenstellingsverklaringen
– Opstellen van begrotingen en (liquiditeit)prognoses
– Sterkte & zwakte analyses

Close Menu x